miércoles, 7 de junio de 2017

Gorro Frigi. Numeros.
  • La data "historica" presuntament de la primera escalada amb corda de canam al  Gorro es el 25-05-1920 per Lluis Estasen i amics, pro els "cinc dits de la ma de deú" o Gorros ya deurian haber set escalats abans. 
  • Estan numerades 60 vias al Gorro. unes desaparegudes per abandono, altres trepitjades per vies mes recents, algunas que es van fer sense deixar segurs o sense corda, algunes estan sense restaurar i pel seu grau alt i exposició no es repeteixen, altres son equipades y desequipades una i altre vegada, altres degut a que es fan sovin per moltas cordades, son respetades.....
  • Jo, tinc registrades 173 intents al Gorro, amb 10 abandons a diversas vies, o sigui "163" cims, per 34 vias diferentes, de las cuals 11 son creades o restaurades per mi. No hay comentarios:

Publicar un comentario